ונוס בת אדם

זהבת האור בלי כתם

נחש רגלייך סדין עולה

צל על צל - עינייך עיניי

אין בך טוב
רוח בשקית
דשא לרגלייך
1111101000010011101000101010100011100111111011110101001111111111
דשא לרגלייך
בצל כוכב
על עמוד זוהר בשמש
ביינות קפלייך צל אפל
טפטף תפוז בין שפתייך
שמלותייך פרדס
דשא לרגלייך
בצל כוכב
על עמוד זוהר בשמש
ביינות קפלייך צל אפל
טפטף תפוז בין שפתייך
שמלותייך פרדס
דשא לרגלייך
בצל כוכב
על עמוד זוהר בשמש
ביינות קפלייך צל אפל
טפטף תפוז בין שפתייך
שמלותייך פרדס
דשא לרגלייך
בצל כוכב
על עמוד זוהר בשמש
ביינות קפלייך צל אפל
טפטף תפוז בין שפתייך
שמלותייך פרדס
דשא לרגלייך
בצל כוכב
על עמוד זוהר בשמש
ביינות קפלייך צל אפל
טפטף תפוז בין שפתייך
שמלותייך פרדס
צעדי בת אל פסיעותייך
אל כל חדרי גינה
כל הפרחים פונים אלייך
ואני אלייך
בת רוח מצולה